Ecosistema

Digital als Municipis

Com a la natura, formem part d’un ecosistema que uns connecta els uns amb els altres per establir una relació forta i duradora.

Al món digital estem vivint el pas accelerat la transformació a digital dels mercats tradicionals, prendre les mesures necessàries per a l’adaptació del nostre negoci serà el pas més important a curt termini i la forma que ho fem serà el punt clau per al futur dels nostres negocis.

El propòsit principal de l’ecosistema @Digital
és generar trànsit qualificat als nostres negocis amb un contingut de qualitat que generi una bona experiència al consumidor, per ser capaços d’influir en la decisió final 

Els actius principals que compondran el nostre
Ecosistema @Digital dintre un Municipi son :

PROMOCIÓ
COMERÇ LOCAL

Impulsar el comerç local significa tenir en compte les
necessitats de tots comerciants per oferir solucions adequades. Independentment de la mida del seu negoci i dels serveis que ofereixi, tenim solucions per a cadascun.

Amb el Pla Renting de @Digital apropem les noves tecnologies als negocis sense necessitat de grans inversions, la cartelleria digital serà un dels punts més importants en l’estratègia de venda, per influir en la decisió final del client.

PROMOCIÓ del
COMERÇ LOCAL

Impulsar el comerç local significa tenir en compte les
necessitats de tots comerciants per oferir solucions adequades. Independentment de la mida del seu negoci i dels serveis que ofereixi, tenim solucions per a cadascun, amb el Pla Renting de @Digital apropem les noves tecnologies als negocis sense necessitat de grans inversions.

PROMOCIÓ
TURÍSTICA

La promoció turistica amb contingut audiovisual és especialment important si necessitem fer conèixer un lloc o zona turística, amb l’ecosistema @Digital, apropem a l’interessat la informació necessària per al coneixement dels elements que componen una àrea turística en concret.

PUBLICITAT
EN GENERAL

La publicació de contingut audiovisual dinàmic, variat i de qualitat és el principal atraient de l’usuari, creant una afluència al consum de la informació difosa.

PUBLICITAT
EN GENERAL

La publicació de contingut audiovisual dinàmic, variat i de qualitat és el principal atraient de l’ecosistema @Digital.

PROMOCIÓ
D'ESDEVENIMENTS

Promocionem esdeveniments culturals, concerts, fires populars i moltes més activitats d’interès cridades a dinamitzar una zona o regió.

PROMOCIÓ
D'ESDEVENIMENTS

Promocionem esdeveniments culturals, concerts, fires populars i moltes més activitats d’interès cridades a dinamitzar una zona o regió, amb un contingut de qualitat, atraurem un públic més ampli i divers

INFORMACIÓ
MUNICIPAL

La informació tindria de ser la meta de qualsevol administració per aconseguir una societat més informada, més exigent i també més participativa.

INFORMACIÓ
MUNICIPAL

Una informació transparent i de qualitat tendria que ser la meta de qualsevol administració local, a la fin de aconseguir una societat més informada, exigent i més participativa.